Funkcjonowanie firmy w wielu aspektach zależy od sprawnego korzystania z sieci. Social media i tworzące się bez przeszkód społeczności oferują łatwy dostęp do nieograniczonej rzeszy potencjalnych Klientów. Jednak w tej nieustannie żyjącej sieci kontaktów, nawet najmniejszy problem może osiągnąć skalę kryzysu, który powali niejednego rynkowego giganta, wpływając negatywnie nie tylko na jego reputację, ale także na pozycję rynkową i poziom sprzedaży.

Coraz więcej firm, znając ryzyko, przygotowuje analizy funkcjonowania różnych obszarów organizacji i opracowuje szczegółowe scenariusze potencjalnych zagrożeń. Jednak komunikacja w sieci jest obszarem wymagającym natychmiastowej reakcji, która nie zawsze jest przewidziana procedurą i nie daje się wtłoczyć w standardy zachowań i schematy.

Oferuję w takich przypadkach pełen zakres działań w ramach social media, mających na celu zminimalizowanie ewentualnych skutków sytuacji kryzysowych. Dzięki sprawnej komunikacji i odpowiednio dobranym działaniom niejednokrotnie udaje się nie dopuścić do kryzysu lub wręcz obrócić go na naszą korzyść. Nie każdy kryzys jest dla organizacji niekorzystny, trzeba jedynie umiejętnie skorzystać z dostępnych zasobów.